آخرین اخبار : 

قابل توجه کلیه شرکت های آماری

اطلاعیه

قابل توجه کلیه شرکت های آماری

با توجه به اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵ در پاییز سال جاری بطور همزمان در سراسر کشور، به همین منظور به اطلاع می رساند برای پرهیز از هر گونه موازی کاری، تداخل در امور و مراجعات مکرر ماموران سرشماری و پرسشگران سایر طرح ها به درب منازل و کارگاه ها، لازم است از تاریخ ۱۳۹۵/۶/۱ لغایت ۱۳۹۵/۹/۳۰ اجرای هر گونه طرح آماری، نظرسنجی و تحقیقات بازار با هماهنگی مرکز آمار ایران صورت پذیرد.

چاپ
تغییر اندازه قلم متن