آخرین اخبار : 

شاخص ها و نماگرهای اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی استان سیستان و بلوچستان- بهار و تابستان ۱۳۹۷

نشریه «شاخص ها و نماگرهای اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی استان سیستان و بلوچستان- بهار و تابستان ۱۳۹۷» براساس الگوی واحد از طرف مرکز آمار ایران و به طور هماهنگ در سطح کشور، با دوره زمانی فصلی توسط همکاران معاونت آمار و اطلاعات و با همکاری مدیران و کارشناسان دستگاه های اجرایی استان تهیه و چاپ می شود.نسخه PDF ، کتاب شاخص ها از لینک ذیل قابل بهره برداری است.

با کلیک روی لینک زیر می توانید «گزیده شاخص ها و نماگرهای اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی » استان سیستان و بلوچستان را دانلود نمایید.

چاپ

تغییر اندازه قلم متن