آخرین اخبار : 

سمینار آموزشی طرح آمارگیری از کارگاه های ارائه دهنده ی خدمات مرتبط با محیط زیست-۱۳۹۶

سمینار آموزشی طرح آمارگیری از کارگاه های ارائه دهنده ی خدمات مرتبط با محیط زیست در ۱۳۹۶ با هدف تهیه اطلاعاتی در خصوص کارگاه های خدمات جمع آوری، تصفیه، دفع پسماند و بازیافت مواد و آلودگی زدایی در سطح استان به مدت ۲۰ روز و با چهار نیروی آمارگیر و یک نفر بازبین در محل سالن اجتماعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی به اجرا در آمد.

از اطلاعات این طرح به ویژه از بخش های مالی آن برای تهیه ی حساب های ملی و منطقه ای استفاده می شود.

چاپ

تغییر اندازه قلم متن