آخرین اخبار : 

دومین جلسه کارگروه آمایش سرزمین، آمار، محیط زیست و توسعه پایدار

دومین جلسه کارگروه آمایش سرزمین، آمار، محیط زیست و توسعه پایدار با موضوع ارائه آخرین وضعیت مطالبات طرح آمایش توسط مجری در محل سالن جلسات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برگزار شد.

چاپ

تغییر اندازه قلم متن