آخرین اخبار : 

دستورالعمل نحوه اِعمال ۵۰ درصد افزایش حقوق و مزایای کارکنان دستگاه های اجرایی (بخشنامه شماره ۲۲۸۵ مورخ ۱۳۹۶/۱/۶ سازمان اداری و استخدامی کشور)

دستورالعمل نحوه اِعمال ۵۰ درصد افزایش حقوق و مزایای کارکنان دستگاه های اجرایی (بخشنامه شماره ۲۲۸۵ مورخ ۶/۱/۱۳۹۶۱۳۹۶/۱/۶ سازمان اداری و استخدامی کشور)

 مشاهده متن کامل بخشنامه در فرمت پی دی اف

پیرو تصویبنامه شماره ۱۶۲۸۶۲/ت۵۴۰هـ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ هیأت وزیران و با توجه به سؤالات به عمل آمده از سوی تعدادی از دستگاه های  اجرایی در این خصوص به استحضار می رساند:

همانطور که در بند (۲) مصوبه مذکور نیز تصریح گردیده است، “افزایش امتیازات و فوق العاده های مواد فوق در دستگاه های اجرایی مشمول قانون  مدیریت خدمات کشوری، موکول به طی مراحل پیش بینی شده در قانون مذکور و آیین نامه های اجرایی مربوط و در سقف اعتبارات مصوب است”، لذا هیچ یک از دستگاه های اجرایی مجاز به اِعمال افزایش های مذکور قبل از طی مراحل قانونی از جمله ارائه پیشنهاد به این سازمان و بررسی و تصویب آن در هیأت وزیران و یا اخذ موافقت شورای حقوق و دستمزد و شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی (حسب مورد) نمی باشند.

علی اکبر اولیاء-معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور

چاپ
تغییر اندازه قلم متن