آخرین اخبار : 

اطلاعیه:درخصوص تایید آمار نیروی انسانی فرم شماره (۶) موافقتنامه سال ۱۳۹۵

به اطلاع کلیه دستگاه های مشمول بودجه استانی میرساند سامانه تایید آمار فرم شماره فرم شماره (۶) نیروی انسانی بمنظور مبادله موافقتنامه هزینه ای بودجه سال ۱۳۹۵ فعال شده است.

توجه : ثبت نیروهای قراردادی کارمعین و کارگری موقت بدون شناسه با کد نوع استخدام (۳ و ۴) در فایل اکسل  ممنوع می باشد.نیروهای قراردادی بدون شناسه صرفا با کد نوع استخدام ۹ درج شود.

چاپ
تغییر اندازه قلم متن