آخرین اخبار : 

جلسه کمیته مدیریت عملکرد ذیل شورای راهبری توسعه مدیریت استان با حضور دستگاه های عضو کمیته و ارزیابان شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد ۱۳۹۶ دستگاه های اجرایی استان سیستان و بلوچستان

جلسه کمیته مدیریت عملکرد ذیل شورای راهبری توسعه مدیریت استان با حضور دستگاه های عضو کمیته و ارزیابان شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد ۱۳۹۶ دستگاه های اجرایی استان سیستان و بلوچستان روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۸ در محل سازمان مدیریت و برنامه ریزی برگزار شد.

چاپ

تغییر اندازه قلم متن