آخرین اخبار : 

تشکلیل جلسه شورای معاونین سازمان برنامه و بودجه با حضور خانم دکتر اربابی

جلسه شورای معاونین سازمان برنامه و بودجه با حضور خانم دکتر اربابی معاون محترم توسعه منابع انسانی و هماهنگی استان ها و ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه روز پنجشنبه مورخ ۹۵/۸/۲۷ در سازمان تشکیل شد.

چاپ

تغییر اندازه قلم متن