آخرین اخبار : 

توسعه مشارکت عمومی- خصوصی در کشور

توسعه مشارکت عمومی – خصوصی در کشور

با تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۷

فایل توسعه مشارکت عمومی- خصوصی در کشور را از اینجا دانلود نمایید.

چاپ

تغییر اندازه قلم متن