آخرین اخبار : 

توزیع ۱۶۷ میلیارد تومان بین دستگاه های اجرایی

توزیع ۱۶۷ میلیارد تومان بین دستگاه های اجرایی
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان غلامرضا مالکی در هفتمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه ۱۳۹۷ استان اظهار داشت: ۷۷ میلیارد تومان از محل ردیف اعتبارات توازن منطقه ای و ۹۰ میلیارد تومان از ردیف استفاده متوازن از امکانات کشور به استان ابلاغ شده است.
غلامرضا مالکی ادامه داد: اولویت اول ما برای استفاده از این اعتبارات پروژه هایی است که سال گذشته بودجه آن ها تخصیص پیدا نکرد.
وی خاطر نشان کرد: نیازسنجی انجام شده در بازدیدهای استاندار از سطح استان، مصوبات شورای فرمانداران و توافقات برخی دستگاه های اجرایی با وزارتخانه ها اولویت های بعدی برای توزیع این میزان اعتبار است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی سیستان و بلوچستان با بیان اینکه ۷۰ درصد مجموع این دو ردیف ابلاغ شده برای آب، راه و آموزش و پرورش در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: از این محل ۱۸ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل و تجهیز مجتمع های آبرسانی روستایی و تامین آب روستاهای دارای تنش آبی اختصاص یافت.
مالکی ادامه داد: همچنین برای لایروبی چاه نیمه های یک و دو در شمال سیستان و بلوچستان و تامین آب آشامیدنی مردم در این منطقه پنج میلیارد تومان در نظر گرفته شد.
وی خاطر نشان کرد: از مجموع این ۱۶۷ میلیارد تومان قرار است ۹۰ میلیارد تومان آن به صورت نقدی تخصیص داده شود و در اختیار دستگاه ها قرار گیرد.

چاپ

تغییر اندازه قلم متن