آخرین اخبار : 

در خصوص تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی دستگاه‌های اجرایی کشور بعد از انقضای قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه

در خصوص تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی دستگاه‌های اجرایی کشور بعد از انقضای قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه (بخشنامه شماره ١٣١۶۰۵۵ مورخ ١۵/۰۵/١٣٩۶ سازمان اداری و استخدامی کشور)

بخشنامه به دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری

با توجه به این‌که تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان پیمانی دستگاه‌های اجرایی به رسمی در مشاغل حاکمیتی (موضوع تبصره ٢ ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری) در سنوات اجرای قانون برنامه پنجم توسعه با سازو کار پیش‌بینی شده در تبصره ٢ ماده (۵٧) این قانون صورت می‌پذیرفت، لذا تا پایان یافتن مهلت اجرای قانون مذکور از ابتدای سال ١٣٩۶ و عدم تعیین ساز و کار خاصی برای این موضوع در برنامه ششم توسعه، معاونت سرمایه انسانی این سازمان در حال تدوین راهکار قانونی لازم مطابق با احکام مواد (۴۵) و (۴۶) قانون مدیریت خدمات کشوری جهت تبدیل وضع استخدامی کارکنان پیمانی واجد شرایط به رسمی می‌باشد که مراتب در اسرع وقت پس از حصول نتیجه نهایی به اطلاع دستگاه‌های اجرایی خواهد رسید.

از دستگاه‌های اجرایی مشمول نیز تقاضا می‌شود تا حصول نتیجه نهایی و طی مراحل قانونی و اعلام آن به دستگاه‌ها از مکاتبه در این خصوص و یا قرار دادن اطلاعات و مدارک افراد مورد نظر در سامانه کارمند ایران خودداری نمایند.

همچنین، با توجه به این‌که بخشنامه شماره ١٣۰٩/٩١/٢۰۰ مورخ ۱۳۹۱/۱/۲۲ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور (وقت) در راستای اختیار اعطا شده به معاونت مذکور در تبصره ٢ ماده (۵٧)‌ قانون برنامه پنجم توسعه صادر شده بود، از این رو مفاد بخشنامه مذکور در شرایط کنونی قابلیت اجرایی ندارد.

جمشید انصاری- رییس سازمان اداری و استخدامی کشور

چاپ

تغییر اندازه قلم متن