آخرین اخبار : 

تأیید برقراری فوق العاده ویژه و فوق العاده شغل بندهای ۵ و ۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری و ضوابط رتبه بندی حرفه ای معلمان در شورای حقوق و دستمزد (بخشنامه شماره ۵۷۹۹۷۶ مورخ ۱/۴/۱۳۹۵ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)

تأیید برقراری فوق العاده ویژه و فوق العاده شغل بندهای ۵ و ۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری و ضوابط رتبه بندی حرفه ای معلمان در شورای حقوق و دستمزد (بخشنامه شماره ۵۷۹۹۷۶ مورخ ۱/۴/۱۳۹۵ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)

بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری

شورای حقوق و دستمزد در جلسه مورخ ۲۵/۰۳/۱۳۹۵ به استناد ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و در اجرای ماده ۳۱ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور (موضوع تصویب نامه شماره ۳۳۲۶۷/ت۵۲۹۸۲هـ مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۵ هیات محترم وزیران)، با بررسی های صورت گرفته موارد زیر را تصویب نمود:

۱ برقراری فوق العاده ویژه و فوق العاده شغل (موضوع بندهای ۵ و ۱۰ ماده ۶۸  قانون مدیریت خدمات کشوری) دستگاه های اجرایی که با پیشنهادهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور (سابق) به تصویب هیات محترم وزیران رسیده است.

۲- ضوابط رتبه بندی حرفه ای مشمولین طرح طبقه بندی مشاغل معلمان (موضوع تصویب نامه شماره ۱۰۹۹۳/ت۵۰۵۱۰هـ مورخ ۰۲/۰۲/۱۳۹۴ هیأت محترم وزیران) که در جلسه مورخ ۰۹/۰۶/۱۳۹۴ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به تصویب رسیده است(موضوع ابلاغیه شماره ۱۲۶۳۳۹ مورخ ۲۱/۰۶/۱۳۹۴ سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور).

محمد باقر نوبخت- رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

چاپ
تغییر اندازه قلم متن