آخرین اخبار : 

تأکید بر اجرای قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان (بخشنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)

تأکید بر اجرای قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان (بخشنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)

به کلیه معاونین، مشاورین، رؤسا و مدیران عامل کلیه سازمان‌های تابعه و مدیران کل استانی و ستادی

پیرو بخشنامه شماره ۲۴۷۷۹۴ مورخ ۱۹/۱۲۹۴ در خصوص نحوه به‌کارگیری بازنشستگان با عنایت به ابلاغ “قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان” مصوب ۱۳۹۵ که طی نامه شماره ۲۶۱۴۵ مورخ ۹/۳/۱۳۹۵ ابلاغ شده است نکات زیر تاکید می‌شود:

۱- بر اساس ماده واحده قانون ممنوعیت بازنشستگان به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا شوند، در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و کلیه دستگاه‌های که به نحوی از انحا  از بودجه عمومی کل کشور استفاده می کنند به استثنا موارد بر شمرده شده در تبصره ۱ و ۲ ماده واحده ممنوع است.

در این خصوص استثنائات نسبت به قوانین قبلی تغییر کرده‌اند و ماده ۴۱ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، ماده ۹۱ قانون استخدام کشوری، ماده ۹۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند «ب» ماده (۶۵) قانون برنامه پنجم توسعه، نسخ شده اند.

۲- در استثنائات قانون جدید، به‌کارگیری مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت، ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان هفتاد درصد و بالاتر کما فی السابق مجاز شمرده است. علاوه بر این‌ها بکارگیری هم‌ترازان مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری به استثنائات اضافه و مجاز شمرده شده است.

علی رغم اجازات مذکور، در این خصوص اجازه بکارگیری اعضای هیئت علمی و نیز با مجوز هیات وزیران (موضوع ماده ۴۱ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) لغو شده است.

۳- با توجه به لغو اجازه بکارگیری “اعضای هیات علمی” و نیز “با مجوز هیات وزیران”، ضروری است از بکارگیری و یا معرفی افراد مذکور برای اخذ مجوز هیات وزیران جدا خودداری شود. همچنین با توجه به تصریح تبصره ۳ قانون مذکور، مقتضی است معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت مطبوع و نیز سازمانهای وابسته به وزارت مطبوع ظرف مهلت قانونی مقرر (تا ۹/۵/۹۵) به منظور اعمال قانون، در خصوص افراد به کار گرفته شده قبلی بازنگری و اقدام قانونی به عمل آورند.

۴- شایان ذکر است ماده ۹۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در قالب تبصره ۲ قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان اصلاح شده است و لذا با رعایت سایر مقررات مربوط، امکان بکارگیری بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به صورت پاره وقت و ساعتی با شرط بکارگیری و پرداخت حق الزحمه به میزان تا یک سوم کارمندان رسمی مشابه، همچنان بلامانع اعلام شده است.

علی ربیعی- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

چاپ
تغییر اندازه قلم متن