آخرین اخبار : 

شرکت بیش از ۱۹/۷۸درصد مردم استان در سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن ۱۳۹۵

قائم مقام ستاد سرشماری نفوس و مسکن استان:بیش از ۱۹/۷۸درصد مردم استان در سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن شرکت کردند.
قائم مقام ستاد سرشماری نفوس و مسکن استان گفت: تا صبح امروز بیش از۱۹/۷۸درصد مردم استان در سرشماری اینترنتی نفوس ومسکن حضوری فعال داشتند. به گزارش روابط عمومی سازمان برنامه وبودجه استان محمدحسین جلالی اظهار داشت: پیرو اطلاع رسانی های انجام شده به شهروندان مبنی بر حضور در سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن امروز شاهدمشارکت ۱۹/۸۷درصدی مردم استان هستیم . وی افزود: آمارها حکایت ازثبت نام از ۱۴۵هزارو۷۷۶خانوار معادل ۵۷۶هزارو ۳۶۳نفر می باشد. وی تصریح کرد: در هشتمین سرشماری نفوس و مسکن برای اولین بار از روش اینترنتی استفاده شد و اهداء جوایز یک میلیون تومانی به قید قرعه و ۲گیگ اینترنت رایگان به همه افراد شرکت کننده از جمله مزایای این دوره از سرشماری بود. وی بیان کرد: سرشماری اینترنتی تا تاریخ ۲۷مهرماه تمدید شده است که از شهروندان تقاضا می شود در فرصت باقیمانده نسبت به ثبت اطلاعات خانوار خود اقدام نمایند

چاپ
تغییر اندازه قلم متن