آخرین اخبار : 

برگزاری نشست بررسی علل جذب و جذب نشدن اوراق بند ” ز ” اسناد خزانه

به گزارش روابط سازمان مدیریت و برنامه ریزی غلامرضا مالکی در نشست بررسی علل جذب و جذب نشدن اوراق بند ” ز ”  اسناد خزانه  بر تلاش مسئولین برای جذب اوراق اسناد خزانه تاکید کرد.

مالکی رئیس سازمان مدیریت و بونامه ریزی استان گزارشی از وضعیت بودجه استان ارائه کرد.

مالکی همچنین در این جلسه میزان جذب اعتبارات اسناد خزانه توسط دستگاه های اجرایی استان را گزارش داد و از مسئولان خواست تا زمینه جذب اسناد خزانه را فراهم کنند.

وی ۱۵ دی ماه را  آخرین مهلت استفاده از اسناد خزانه است که ضرورت دارد مسئولان به این امر توجه ویژه ای داشته باشند تا اسناد خزانه بیشتری را جذب کنند.

در این جلسه مدیران دستگاه‌های اجرایی گزارشی از وضعیت جذب اعتبارات دستگاه‌های زیرمجموعه خود و مشکلات موجود در رابطه با جذب اسناد را ارائه کردند.

چاپ

تغییر اندازه قلم متن