آخرین اخبار : 

برگزاری شورای راهبری توسعه مدیریت استان سیستان و بلوچستان

شورای راهبری توسعه مدیریت استان سیستان و بلوچستان به ریاست استاندار محترم و با حضور ریاست محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی سیستان و بلوچستان برگزار شد.

چاپ

تغییر اندازه قلم متن