آخرین اخبار : 

برگزاری سمینار آموزشی طرح آمارگیری باغداری و دامداری سال ۱۳۹۶

سمینار آموزشی طرح آمارگیری باغداری و دامداری سال ۱۳۹۶ با هدف تهیه آمار باغداری در سطح شهرستان های استان و طرح دامداری به منظور تهیه آمارهای مربوط به دام در سطح استان به مدت چهار روز و با حضور ۳۱ نفر آمارگیر و ۱۱ نفر کارشناس گروه و ۱۱ نفر بازبین در محل سالن اجتماعات سازمان و با حضور ناظر محترم مرکز آمار ایران برگزار گردید.

چاپ

تغییر اندازه قلم متن