آخرین اخبار : 

برگزاری ستاد درآمد استان به ریاست جناب آقای مهندس مالکی

ستاد درآمد استان به ریاست جناب آقای مهندس مالکی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سیستان و بلوچستان برگزار گردید.

چاپ

تغییر اندازه قلم متن