آخرین اخبار : 

برگزاری جلسه کمیته مدیریت عملکرد

جلسه کمیته مدیریت عملکرد از کمیته های پنجگانه ذیل شورای راهبری توسعه مدیریت استان با حضور اعضا روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۹در محل سالن جلسات سازمان برنامه و بودجه برگزار شد.

چاپ

تغییر اندازه قلم متن