آخرین اخبار : 

برگزاری جلسه کمیته مدیریت عملکرد از کمیته های پنجگانه ذیل شورای راهبری توسعه مدیریت استان

جلسه کمیته مدیریت عملکرد از کمیته های پنجگانه ذیل شورای راهبری توسعه مدیریت استان با حضور اعضا روز سه شنبه مورخ ۱۳۶۹/۰۴/۱۳ در محل سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برگزار گردید.

چاپ

تغییر اندازه قلم متن