آخرین اخبار : 

برگزاری جلسه کار گروه بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه ۱۳۹۷

جلسه کار گروه بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه ۱۳۹۷ با حضور معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سیستان و بلوچستان برگزار شد.

چاپ

تغییر اندازه قلم متن