آخرین اخبار : 

برگزاری جلسه شورای فنی استان به ریاست استاندار محترم

جلسه شورای فنی استان ساعت ۱۱ روز دوشنبه مورخ ۰۹/۰۵/۱۳۹۶ به ریاست جناب آقای هاشمی استاندار محترم در محل سالن جلسات حوزه استاندار تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه آقای مهندس مالکی دبیر محترم شورا در خصوص ماده ۳۴ احکام دائمی و برنامه کارگروه نظارت به منظور نظارت و ارزیابی پروژه های عمرانی جهت استقرار نظام مدیریت پروژه (کنترل هزینه، کیفیت، زمان و…) با استفاده از توان فنی و تخصصی استان توضیحاتی را بیان نمودند. سپس آقای جهانتیغ مشاور محترم استاندار و دبیر شورای پدافند غیرعامل استان توضیحاتی در خصوص پدافند غیرعامل، اهمیت و نقش آن در ایمن سازی پروژه ها و … مواردی را بیان داشتند. آقای مهندس عاقلی مدیر کل محترم استاندارد استان نیز به بیان اهداف استاندارد سازی، مزیت ها و فواید آن، طرح تحول و رویکرد نوین استاندارد سازی در کشور، پیوست استاندارد و مواردی که باید در پیوست استاندارد لحاظ گردد، پرداختند. در پایان جناب آقای مهندس هاشمی، استاندار محترم به جمع بندی مطالب ارائه شده در جلسه پرداخته و بیانات مبسوطی در خصوص پدافند غیر عامل، پیوست استاندارد و چگونگی نظارت بر پروژه های عمرانی داشتند.

چاپ

تغییر اندازه قلم متن