آخرین اخبار : 

برگزاری جشنواره شهید رجایی سال ۱۳۹۶ (بخشنامه شماره ۱۰۷۳۱۲۳ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۵ سازمان اداری و استخدامی کشور)

برگزاری جشنواره شهید رجایی سال ۱۳۹۶ (بخشنامه شماره ۱۰۷۳۱۲۳ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ سازمان اداری و استخدامی کشور)

مشاهده متن کامل بخشنامه در فرمت پی دی اف

بخشنامه به دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری

به منظور شناسایی و تقدیر از تلاشگران عرصه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ‌و ملت شریف و بزرگوار ایران اسلامی و نهادینه‌کردن فرهنگ ارتقاء و بهبود عملکرد دستگاه‌های اجرایی در سطوح مختلف از طریق تقدیر و تشویق آنها، به استناد آیین‌نامه اجرایی مواد ۸۱ و ۸۲ قانون مدیریت خدمات کشوری (موضوع تصمیم‌نامه شماره ۴۲۲۵‏‏/۴۴۳۲۷ تاریخ ۱۴‏‏/۱‏‏/۱۳۸۹، وزیران محترم عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک) و دستورالعمل‌های اجرایی مربوط در خصوص ارزیابی عملکرد، بخشنامه جشنواره شهیدرجایی سال ۱۳۹۶ ابلاغ می‌گردد.

الف) ستاد مرکزی جشنواره شهید رجایی

ستاد مرکزی جشنواره شهید رجایی با عضویت معاونین سازمان اداری و استخدامی کشور و برخی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی و صاحب‌نظران مدیریتی و اداری، در سازمان اداری و استخدامی کشور( به ریاست رییس سازمان) تشکیل و اقدامات زیر را انجام می‌دهد:

۱- انتخاب سه دستگاه که بالاترین امتیاز را در مجموع دو بعد شاخص‌های عمومی و اختصاصی(موضوع بند الف و ب ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی مواد ۸۱ و ۸۲ ق.م.خ.ک) کسب کنند از بین وزارتخانه‌ها، سازمان‌های مستقل و معاونت‌های زیر نظر رییس‌جمهور.

۲- انتخاب سه دستگاه که بالاترین امتیاز را در مجموع دو بعد شاخص‌های عمومی و اختصاصی(موضوع بند الف و ب ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی مواد ۸۱ و ۸۲ ق.م.خ.ک) کسب کنند از بین سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های وابسته و تابعه دستگاه‌های اجرایی (وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل و معاونت‌های زیر نظر رییس‌جمهور).

۳- انتخاب حداکثر ۳ دستگاه در محورهای شاخص‌های عمومی که طی بخشنامه شماره ۹۴۰۱۲۱ تاریخ ۱۴‏‏/۱۰‏‏/۱۳۹۵ ابلاغ شده و حداکثر ۳ دستگاه در سه محور شاخص‌های اختصاصی (که قبلا، جداگانه به هریک از دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است).

۴- انتخاب تیم‌های کاری موثر شامل حداکثر ۴ نفر در هر یک از دستگاه‌های منتخب فوق.

۵- برگزاری مراسم ملی جشنواره شهید رجایی با حضور ریاست محترم جمهور به منظور تقدیر از برگزیدگان.

تبصره ۱: دبیرخانه ستاد مرکزی جشنواره شهید رجایی در امور مدیریت عملکرد و ارتقاء فرهنگ سازمانی سازمان اداری و استخدامی کشور مستقر است و معاون نوسازی اداری سازمان دبیر جشنواره خواهد بود.

تبصره ۲: ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی با در نظر گرفتن مفاد فصل ۱۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط، در قالب کمیته‌های تخصصی که در دبیرخانه ستاد مرکزی جشنواره شهید رجایی تشکیل می‌شود، انجام و گزارش نهایی برای انتخاب برگزیدگان به ستاد مرکزی جشنواره شهید رجایی ارائه خواهد شد. بدیهی است گزارش‌های خود ارزیابی دریافت شده در قالب سامانه جامع مدیریت عملکرد دولت، مبنای ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در کمیته‌های مذکور خواهد بود.

تبصره ۳- ستاد مرکزی جشنواره شهید رجایی می‌تواند بر حسب مقتضیات ، یک محور مشتمل بر شاخص‌هایی از قبیل؛ اقتصاد مقاومتی، اشتغال، سرمایه گذاری و … که دستگاه‌های اجرایی در آن اقدام برجسته‌ای انجام داده‌اند را مشخص و از برگزیدگان در آن محور نیز تقدیر نماید.

تبصره ۴- نحوه و چگونگی تقدیر از برگزیده‌ها توسط ستاد مرکزی جشنواره شهید رجایی تعیین و اعلام می‌شود.

ب) ستاد دستگاهی جشنواره شهید رجایی

دستگاه‌های اجرایی (وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل و معاونت‌های زیر نظر رییس‌جمهور) موظفند با تشکیل ستاد جشنواره شهیدرجایی در سطح دستگاه با عضویت اعضای شورای راهبری توسعه مدیریت(موضوع مصوبه شماره ۱۱۸۵۲‏‏/۹۳‏‏/۲۰۶ تاریخ ۵‏‏/۹‏‏/۱۳۹۳ شورای عالی اداری‏‏- به ریاست بالاترین مقام دستگاه)، اقدامات زیر را انجام دهند:

۱- انتخاب یک دستگاه که بالاترین امتیاز ارزیابی عملکرد را در مجموع دو بعد شاخص‌های عمومی ‌و اختصاصی (موضوع بند الف و ب ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی مواد ۸۱ و ۸۲ ق.م.خ.ک) کسب نموده‌ باشد از بین سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های وابسته و تابعه.

۲- انتخاب حداکثر ۳ دستگاه اجرایی استان که بالاترین امتیاز ارزیابی عملکرد را در مجموع دو بعد شاخص‌های عمومی ‌و اختصاصی (موضوع بند الف و ب ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی مواد ۸۱ و ۸۲ ق.م.خ.ک) کسب نموده ‌باشند از بین واحدهای استانی ستاد دستگاه و یا واحدهای استانی سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های وابسته و تابعه.

۳- انتخاب حداکثر ۶ واحد (دفتر، اداره کل، مدیریت، امور)؛ شامل ۳ واحد در محورهای شاخص‌های عمومی (موضوع بخشنامه شماره ۹۴۰۱۲۱ تاریخ ۱۴‏‏/۱۰‏‏/۱۳۹۵) و ۳ واحد نیز در محورهای شاخص‌های اختصاصی (به انتخاب ستاد جشنواره شهیدرجایی دستگاه) که بر اساس نتایج ارزیابی عملکرد، بالاترین امتیاز در محورهای انتخاب شده را کسب نموده ‌باشند از بین واحدهای ستاد دستگاه، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های وابسته و تابعه.

۴- انتخاب تیم‌های کاری مؤثر شامل حداکثر ۴ نفر در هر یک از موارد فوق.

۵- ایجاد تمهیدات لازم جهت برگزاری مراسم جشنواره شهیدرجایی در دستگاه و تقدیر از برگزیده‌ها با حضور بالاترین مقام دستگاه.

تبصره ۱- دفتر مدیریت عملکرد ، بازرسی و رسیدگی به شکایات (یا عناوین مشابه) دستگاه به عنوان دبیرخانه ستاد جشنواره شهیدرجایی، موظف است ضمن فعال نمودن کمیته‌های تخصصی مرتبط با ارزیابی عملکرد، اقدام به ارزیابی واحدهای دستگاه نموده و پس از تایید در کمیته‌های مذکور برای تایید نهایی به شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه، اقدام نماید.

تبصره ۲- ستاد جشنواره شهیدرجایی دستگاه، نحوه و چگونگی تقدیر از برگزیده‌ها را تعیین نموده و مسئولیت آن نیز به عهده رییس ستاد مذکور می‌باشد.

تبصره ۳- روسای سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های وابسته و تابعه نیز عضو ستاد جشنواره شهید رجایی دستگاه خواهند بود.

تبصره ۴- ستاد جشنواره شهید رجایی دستگاه می‌تواند بر حسب مقتضیات دستگاه، یک محور مشتمل بر شاخص‌هایی از قبیل؛ اقتصاد مقاومتی، اشتغال، سرمایه گذاری و … که ستاد دستگاه و سازمان‌های وابسته در آن اقدام برجسته‌ای انجام داده‌اند را مشخص و از برگزیدگان در آن محور نیز تقدیر نماید.

ج) ستاد استانی جشنواره شهید رجایی

شورای راهبری توسعه مدیریت استان موظف است به عنوان ستاد جشنواره شهیدرجایی استان، اقدامات زیر را انجام دهند:

۱- انتخاب حداکثر ۵ دستگاه که بالاترین امتیاز را در مجموع دو بعد شاخص‌های عمومی ‌و اختصاصی (موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی مواد ۸۱ و ۸۲ ق.م.خ.ک) کسب نموده‌ باشند از بین دستگاه‌های اجرایی سطح استان بر اساس دستورالعمل ابلاغی از سوی دبیرخانه ستاد جشنواره شهید رجایی.

۲- انتخاب حداکثر ۶ دستگاه؛ شامل ۳ دستگاه در محورهای شاخص‌های عمومی (موضوع بخشنامه شماره ۹۴۰۱۲۱ تاریخ ۱۴‏‏/۱۰‏‏/۱۳۹۵) و ۳ دستگاه نیز در محورهای شاخص‌های اختصاصی (به انتخاب ستاد جشنواره شهیدرجایی استان) که بر اساس نتایج ارزیابی عملکرد، بالاترین امتیاز در محورهای انتخاب شده را کسب نموده ‌باشند از بین دستگاه‌های اجرایی سطح استان بر اساس دستورالعمل ابلاغی از سوی دبیرخانه ستاد جشنواره شهید رجایی.

۳- انتخاب تیم‌های کاری مؤثر شامل حداکثر ۴ نفر در هر یک از موارد فوق.

۴- ایجاد تمهیدات لازم جهت برگزاری مراسم جشنواره شهیدرجایی و تقدیر از برگزیده‌ها با حضور استاندار و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان.

تبصره ۱- دبیرخانه ستاد جشنواره شهیدرجایی استان در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مستقر بوده و موظف است ضمن تشکیل کمیته‌های تخصصی، اقدام به ارزیابی دستگاه‌های اجرایی استان نموده و گزارش مربوط را پس از تایید در کمیته‌ها، از طریق سامانه نظام مدیریت عملکرد به دبیرخانه ستاد مرکزی جشنواره شهید رجایی ارایه نماید.

تبصره ۲- نحوه و چگونگی تقدیر از برگزیده‌ها از طریق ستاد جشنواره شهیدرجایی استان تعیین شده و مسئولیت آن نیز به عهده رییس ستاد مذکور می‌باشد.

تبصره ۳- ستاد جشنواره شهید رجایی استان می‌تواند با تدوین برش شهرستانی شاخص‌های عمومی و اختصاصی و تشکیل کمیته راهبری توسعه مدیریت شهرستان به ریاست فرماندار و عضویت نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، نسبت به ارزیابی واحدهای شهرستانی از طریق سامانه نظام مدیریت عملکرد اقدام نموده و در جشنواره شهید رجایی استان از آن‌ها تقدیر نماید. نحوه و چگونگی انتخاب شهرستان برگزیده و همچنین واحدهای برگزیده شهرستانی و تیم کاری آن به تصویب ستاد مذکور خواهد رسید.

تبصره ۴- ستاد جشنواره شهید رجایی استان می‌تواند بر حسب مقتضیات استان، یک محور مشتمل بر شاخص‌هایی از قبیل؛ اقتصاد مقاومتی، اشتغال، سرمایه‌گذاری، بهبود محیط کسب و کار و … که دستگاه‌های اجرایی استان در آن اقدام برجسته‌ای انجام داده‌اند را مشخص و از سه دستگاه برگزیده در این محور نیز تقدیر نماید. شاخص‌های تعیین شده و سقف امتیاز و نحوه ارزیابی آن‌ها می‌بایست به تأیید دبیرخانه ستاد مرکزی جشنواره شهید رجایی رسیده باشد.

جمشید انصاری- رییس سازمان اداری و استخدامی کشور

چاپ
تغییر اندازه قلم متن