آخرین اخبار : 

دستورالعمل اجرایی فرآیند ارزشیابی عملکرد مدیران و کارمندان رسمی و پیمانی و کارکنان قراردادی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری (بخشنامه شماره ١٣۰٨١٨۶ مورخ ١٣٩۶/۰۵/۱۰ سازمان اداری و استخدامی کشور)

دستورالعمل اجرایی فرآیند ارزشیابی عملکرد مدیران و کارمندان رسمی و پیمانی و کارکنان قراردادی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری (بخشنامه شماره ١٣۰٨١٨۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۰سازمان اداری و استخدامی کشور)

دانلود متن کامل بخشنامه

بخشنامه به کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمولی ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری

در اجرای ماده (١) آیین‌نامه اجرایی بند (٣) ماده (۴٨) قانون مدیریت خدمات کشوری به شماره ٢٣١٣٢٧/ت۴٣٩١۵ک مورخ ٢١/١١/١٣٨٨ و بند ٢ ماده (۴٩) قانون مذکور و نیز در راستای استقرار نظام مدیریت عملکرد، به پیوست دستورالعمل اجرایی فرآیند ارزشیابی عملکرد مدیران و کارمندان رسمی و پیمانی و کارکنان قراردادی مشمول قانون مدیریت خدمت کشوری جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

ضمناً شایان ذکر است اجرای فرایند ارزشیابی عملکرد سال  جاری کلیه مشمولین دستورالعمل فوق‌الذکر از تاریخ ابلاغ این بخشنامه لازم‌الاجرا می‌باشد.

جمشید انصاری- رییس سازمان اداری و استخدامی کشور

چاپ

تغییر اندازه قلم متن