آخرین اخبار : 

بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی با موضوع دستورالعمل نحوه ارزیابی و توسعه شایستگی های عمومی مدیران حرفه ای

متن بخشنامه را از اینجا دانلود نمایید.

دستورالعمل نحوه ارزیابی و توسعه شایستگی های عمومی مدیران حرفه ای

چاپ
تغییر اندازه قلم متن