آخرین اخبار : 

بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی کشور نسبت به اعلام ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۰/۴۶۶۳۶ مورخ ۹۰/۱۰/۰۳

متن بخشنامه و پیوست های آن را از اینجا دانلود کنید.

پیوست ۱

چاپ

تغییر اندازه قلم متن