آخرین اخبار : 

بخشنامه به دستگاه های مشمول مصوبه حقوق شهروندی در نظام اداری در خصوص رعایت صحیح مفاد بند «۴» ماده (۹) مصوبه

متن بخشنامه را از اینجا دانلود نمایید.

چاپ

تغییر اندازه قلم متن