آخرین اخبار : 

بخشنامه ثبت اطلاعات قراردادها در پایگاه قراردادهای کشور ابلاغ گردید.

به استناد این بخشنامه، کلیه دستگاه های اجرایی موظفند حداکثر تا دهم تیر ماه نسبت به معرفی نماینده خود به این سازمان اقدام نمایند تا ضمن دریافت شناسه کاربری و گذراندن دوره های آموزشی، راهبری و نظارت بر ثبت قراردادها را بر عهده گیرد.
شایان ذکر است، از مرداد ماه سال جاری، مطابق با قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، ثبت اطلاعات هر نوع قرارداد مربوط به معاملات متوسط و بالاتر که به هر روش اعم از (مناقصه، مزایده، ترک تشریفات مناقصه یا مزایده، عدم الزام به برگزاری مناقصه، مستثنی از برگزاری مناقصه یا مزایده، استعلام بها، سرمایه گذاری و مذاکره ) که توسط دستگاه های مشمول منعقد می گردد، در پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور الزامی می باشد.
این بخشنامه از طریق صفحه الکترونیکی امورمشاوران و پیمانکاران / ضوابط و بخشنامه های مرتبط قابل دریافت میباشد.

چاپ

تغییر اندازه قلم متن