آخرین اخبار : 

بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی با موضوع تصویر کارت جدید شناسایی ایثارگران

بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی با موضوع تصویر کارت جدید شناسایی ایثارگران را از اینجا دانلود نمایید.

تصویر کارت جدید شناسایی ایثارگران

چاپ

تغییر اندازه قلم متن