آخرین اخبار : 

بازدید ریاست محترم سازمان از عملیات میدانی سرشماری نفوس و مسکن ۱۳۹۵ شهرستان زاهدان

ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه و مدیر اجرای سرشماری استان از عملیات میدانی سرشماری نفوس و مسکن ۱۳۹۵ شهرستان زاهدان بازدید کردند.

چاپ

تغییر اندازه قلم متن