آخرین اخبار : 

انجام طرح آمارگیری از گردشگران ملی بهار ۱۳۹۶

طرح آمارگیری از گردشگران ملی بهار ۱۳۹۶ از تاریخ بیستم تیرماه لغایت دهم مرداد ماه سال جاری همزمان با سراسر کشور در استان نیز در حال اجرا می باشد. هدف طرح، جمع آوری آمار و اطلاعات فعالیت های گردشگری خانوار از قبیل تعداد سفر، مقصد اصلی سفر، محل اقامت، نوع وسیله نقلیه مورد استفاده و هزینه های سفر  و …. به منظور تهیه آمارهای گردشگری و برنامه ریزی برای توسعه صنعت گردشگری کشور می باشد. سمینار آموزشی جهت آمارگیرانی که در این طرح مشارکت دارند در تاریخ ۱۳۹۶/۴/۱۸ لغایت ۱۳۹۶/۴/۱۹ در محل سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برگزار گردید.

چاپ

تغییر اندازه قلم متن