آخرین اخبار : 

افتتاح ساختمان فناوری و اطلاعات دانشگاه پیام نور استان

ساختمان فناوری و اطلاعات دانشگاه پیام نور استان با حضور سید دانیال محبی استاندار محترم  و رییس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سیستان و بلوچستان افتتاح شد.
گفتنی استاین ساختمان با مساحت ۱۰۰۰ متر مربع با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان ساخته شد است که شامل ۲ سالن آزمون برای آقایان و خانم ها به صورت جدا گانه و ۲ کارگاه مجهز به ۲۰۰ دستگاه رایانه می باشد.
چاپ
تغییر اندازه قلم متن