آخرین اخبار : 

اطلاع رسانی خدمات الکترونیک

اطلاع رسانی خدمات الکترونیک سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سیستان و بلوچستان

– تشخیص صلاحیت پیمانکاران و مشاوران

یکی از خدمات سازمان مدیریت و برنامه ریزی به مردم رتبه بندی پیمانکاران و مشاوران در مدیریت نظام فنی اجرایی می باشد. جهت انجام این فرآیند می باید از طریق سامانه ساجات اقدام نمود. جهت استفاده از سامانه مذکور از لینکهای زیر استفاده نمایید:

راهنمای شماره ۱ : پرداخت الکترونیکی
راهنمای شماره ۲ : راهنمای انفورماتیک
راهنمای شماره ۳: راهنمای پیمانکاران
راهنمای شماره ۴ : راهنمای ثبت نام
راهنمای شماره ۵ : راهنمای مشاوران
راهنمای شماره ۶ : راهنمای ورود و خروج نفر امتیاز آور

جهت ورود به سایت سامانه ساجات از این آدرس اینترنتی استفاده نمایید:
http://sajat.mporg.ir/Profiling/Login

سامانه از طریق شبکه اینترنت قابل استفاده می باشد. بدین منظور می توانید از اینترنت منازل، کافی نت ها جهت دسترسی به سامانه استفاده نمایید

۲- کنترل، تخصیص و نظارت بر اعتبارات هزینه ای ( سامانه نظارت هزینه ای)

برخی رئوس عملیاتی سامانه به شرح زیر می­باشد:

دریافت اعتبارات هزینه­ای (مصوب، پرداختی و عملکرد) و اعلام شاخص‌هایی برای تهیه­ی گزارش‌های استنتاجی نظارتی(یا گزارش‌های تحلیلی)

کنترل و نظارت بر عملکرد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی کشور در سطح استان‌ها تا بتواند نشان دهنده رابطه‌ی میان میزان وجوه اختصاص یافته به هر برنامه با نتایج به دست آمده از اجرای آن برنامه باشد.

تهیه و ارایه گزارش‌های نظارتی و استنتاجی لازم در سطح استانی، دستگاه اجرایی به تفکیک استانداری، دستگاه مرکزی و …

این سامانه از طریق آدرس اینترنتی زیر قابل دریافت می­باشد: saba.mporg.ir

۳- کنترل، تخصیص و نظارت بر اعتبارات پروژه های عمرانی (سامانه نظارت)

مکانیزه کردن فرآیند مبادله موافقت‌نامه، تخصیص، کنترل و نظارت بر اجرای پروژه‌های تملک دارایی­های سرمایه‌ای در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان­ها و مرکز.

آدرس اینترنتی عبارت است از: http://nezarat.mpo-sb.ir

۴- نظارت بر فرایند جذب و بکارگیری نیروی انسانی دستگاه های اجرایی استان

هدف از فرآیند استخدام، تأمین نیروهای موردنیاز دستگاههای اجرایی استان می‌باشد.

مسئولیت فرآیند استخدام نیروهای جدید موردنیاز در دستگاههای اجرایی استان، با تفویض اختیار سازمان امور اداری و استخدامی کشور، به­عهده معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان می‌باشد. این فرآیند با صدور مجوز استخدام از سوی سازمان امور اداری و استخدامی کشور ، آغاز می‌شود. اگر مجوز استخدام صادرشده، ملی باشد، با ابلاغ سازمان امور اداری و استخدامی کشور، نظارت بر مراحل مختلف برگزاری آزمون توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی انجام می‌شود.

درصورتیکه مجوز استخدام صادرشده، استانی باشد، مجوز استخدام از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به دستگاههای اجرایی استان ابلاغ می‌شود. براین اساس، دستگاهها اقدام به تنظیم برگه مشخصات شغل و ارسال آن برای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی می­نمایند. سپس معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی،ضمن دریافت و بررسی برگه مشخصات شغل دستگاهها، با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران ۲۵% سهمیه ایثارگران را تعیین می‌کند. معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی آگهی استخدامی موردنظر را تهیه می‌نماید. آگهی استخدامی در دو روزنامه کثیرالانتشار، منتشر شده و ثبت­نام متقاضیان انجام می‌شود. دریافت مدارک متقاضیان آزمون، در برخی موارد پیش از برگزاری آزمون و در برخی بعد از آن انجام می‌شود. در حالت اول، مدارک متقاضیان بررسی شده و درصورت تأئید مدارک داوطلبان و انطباق با موارد مندرج در آگهی، کارت ورود به جلسه صادر می‌گردد. آزمون استخدامی برگزار می‌شود. با تصحیح اوراق آزمون، فهرست ۳ برابر ظرفیت پذیرفته­شدگان استخراج شده و به تأئید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی می­رسد. درحالت دوم، ابتدا آزمون برگزار می‌شود. پس از تصحیح اوراق متقاضیان، مدارک داوطلبانی که حدنصاب نمره را کسب نموده­اند، دریافت می‌شود. فهرست ۳ برابر ظرفیت پذیرفته­شدگان استخراج شده و به تأئید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی می‎رسد.

سپس دستگاههای اجرایی با نظارت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، اقدام به انجام مصاحبه‎های تخصصی می‎نمایند. با بررسی نتیجه مصاحبات انجام شده، فهرست ۵/۱ برابر ظرفیت پذیرفته­شدگان توسط دستگاه تهیه شده و به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ارسال می‌گردد. معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ضمن بررسی و تأئید فهرست ۵/۱ برابر ظرفیت پذیرفته­شدگان، اقدام به توزیع مجوز از طریق سامانه کارکنان نظام اداری می‎نماید. دستگاههای اجرایی مدارک و اطلاعات لازم را بر روی سامانه ثبت می­نمایند. معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی مدارک و اطلاعات ثبت شده‎ی دستگاه بر روی سامانه را بررسی نموده و درصورت موردتأئید بودن مدارک، بمنظور اختصاص شماره مستخدم به پذیرفته­شدگان نهایی آزمون، نتیجه را به سازمان امور اداری و استخدامی کشور اعلام می‌نماید.

درصورتیکه مجوز استخدام صادرشده، دستگاهی باشد، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی هماهنگی‎های لازم جهت تنظیم برگه مشخصات شغل را با دستگاه اجرایی بعمل می‎آورد. دستگاهها اقدام به تنظیم برگه مشخصات شغل و ارسال آن برای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی می‎نمایند. سپس معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی،ضمن دریافت و بررسی برگه مشخصات شغل دستگاهها، مجوز تنظیم آگهی استخدامی موردنظر را صادر می‌نماید. دستگاه اقدام به تنظیم آگهی استخدامی و ارسال آن برای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی می‌نماید. معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، ضمن بررسی آگهی تنظیم شده توسط دستگاه، مجوز انتشار آگهی را صادر می‎نماید. در این حالت برگزاری آزمون و تصحیح اوراق توسط خود دستگاه و با نظارت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی انجام می‎شود. سپس دستگاه فهرست ۳ برابر ظرفیت پذیرفته‎شدگان را استخراج نموده و به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ارسال می‌کند. معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بررسی و تأئید فهرست ۳ برابر ظرفیت پذیرفته‎شدگان را انجام می‎دهد. دستگاههای اجرایی با نظارت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، اقدام به انجام مصاحبه‎های تخصصی می­نمایند. با بررسی نتیجه مصاحبات انجام شده، فهرست ۵/۱ برابر ظرفیت پذیرفته­شدگان توسط دستگاه تهیه شده و به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ارسال می‌گردد. معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بررسی و تأئید فهرست ۵/۱ برابر ظرفیت پذیرفته­شدگان را بعهده دارد. سپس سازمان امور اداری و استخدامی کشور و یا معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی (حسب مورد) اقدام به ثبت مجوز دستگاه برروی سامانه می‎نماید. دستگاههای اجرایی مدارک و اطلاعات لازم را بر روی سامانه ثبت می‎نمایند. معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی مدارک و اطلاعات ثبت شده‎ی دستگاه بر روی سامانه را بررسی نموده و درصورت موردتأئید بودن مدارک، بمنظور اختصاص شماره مستخدم به پذیرفته­شدگان نهایی آزمون، نتیجه را به سازمان امور اداری و استخدامی کشور اعلام می‌نماید.

آدرس اینترنتی سامانه عبارت است از : http://karmandiran.ir

۵- ارزیابی توسعه و رصد برنامه آمایش سرزمین

در این فرآیند، کلیه اطلاعات مرتبط با پروژه های عمرانی استان به صورت مکانمند در نقشه های جغرافیایی استان درج می گردد. با انجام این فرآیند اطلاعاتی نظیر پیشرفت فیزیکی و میزان اعتبار هزینه شده و سایر فیلدهای مرتبط با مشخصات پروژه به صورت مکانمند قابل دسترسی است. البته اطلاعات مذکور جهت استفاده دستگاههای دولتی درج می گردد و به نوعی خدمات دولت به دولت است.

به طور کلی سامانه ساترا وظایف زیر را بر عهده دارد:

ایجاد ساختاری یکپارچه برای دستیابی به اطلاعات(جغرافیایی، آماری، محتوایی و چند رسانه‌ای) مورد نیاز برنامه‌‌ریزی توسعه در سازمان‌های مختلف

تسهیل و هماهنگی امور مختلف تولید و جمع‌آوری، دسترسی و استفاده بهینه از شاخص‌ها و داده‌ها و آمارهای مرتبط.

ترسیم وضعیت توسعه آموزش عالی کشور

ترسیم وضعیت پراکندگی جمعیت کشور

ترسیم روند توسعه نشر کتاب در کشور

توزیع جمعیت در سرزمین

سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی در سرزمین

سرمایه‌گذاری‌های صنعتی در سرزمین

محدوده‌های شبکه‌های زیربنایی

طبقه‌بندی فضایی کشور براساس میزان دسترسی به امکانات زیربنایی

ترسیم وضعیت توسعه یافتگی کشور

آدرس اینترنتی سامانه ساترا: www.satra.mpo-sb.ir

۶- ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی استان

ارزیابی مستندات بهره‎وری دستگاههای اجرایی استان به­منظور بهبود بهره‎وری دستگاهها، همه ساله توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، انجام می‎شود.

در فرآیند ارزیابی مستندات بهره‎وری دستگاههای اداری-اجرایی استان، ابتدا جلسه توجیهی-آموزشی مروجین بهره­وری دستگاهها، توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی برگزار می‎شود. سپس این معاونت نسبت به نهایی نمودن معیارهای بررسی مستندات بهره‎وری دستگاهها اقدام و معیارهای تعیین­شده را به دستگاهها ابلاغ می‎نماید. کارشناس مسئول بهره­وری و تحول اداری زمان و قالب ارائه مستندات توسط دستگاهها را در قالب نرم افزار ارزیابی عملکرد به دستگاه ابلاغ می‎نماید.

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ضمن دریافت مستندات مربوطه از دستگاهها به صورت الکترونیک، اقدام به طبقه‎بندی و کدگذاری مستندات می‎نماید. سپس امتیازدهی مستندات بهره‎وری دستگاهها انجام شده و دستگاهها رتبه­بندی می‎شوند. سه دستگاه برتر ازاین نظر، انتخاب می‎شود. ( که با اهدای تندیس اهتمام به بهره‎وری در جشنواره شهید رجایی استان از آنها تقدیر به­عمل می‎آید.) سپس معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی اقدام به تجزیه و تحلیل تطبیقی نتایج حاصل از بررسی مستندات بهره‎وری دستگاهها در این دوره با دوره‎های گذشته نموده و مدارک و مستندات لازم را در این زمینه تهیه می‎نماید.

آدرس اینترنتی سامانه : https://arzyabi.aro.gov.ir

۷- سامانه جامع مبادله موافقت نامه ملی

رئوس فعالیتهای سامانه:

· اجرای لوایح بودجه عملیاتی تهیه و تدوین شده، با کمک دستگاه‌های اجرایی در قالب مبادله­ی موافقت‌نامه

· دریافت و انتقال اطلاعات فرم‌های موافقت‌نامه (هزینه‌ای- تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) از دستگاه‌های اجرایی و طی مسیر فرآیند تعریف شده و تأیید نهایی آن.

· تخصیص بودجه

آدرس اینترنتی سامانه :

http://pe.mporg.ir/Guest/Login.aspx?ReturnUrl=%۲fForms%۲fNewCartable.aspx

۸- برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی کارمندان دولت

متقاضیان شرکت در دوره های آموزشی مجازی، با ورود به این سامانه، ابتدا اطلاعات شخصی خود را وارد نموده و سپس در دروه های غیرحضوری ارایه شده در سامانه ثبت نام می نماید. لازم به ذکر است که هزینه شرکت در دوره به صورت الکترونیک از سامانه قابل پرداخت می باشد. سپس متقاضی بر اساس زمانبندی اعلام شده برای هر دوره در آن دوره شرکت می نمایند. در پایان دوره نیز در آزمون غیرحضوری در سایت شرکت نموده و در صورت موفقیت در آزمون، گواهی شرکت در دوره به متقاضی ارایه می گردد.

آدرس اینترنتی سامانه عبارت است از :
http://lms.۱۲۳۴.ir/register_info.asp

۹- تامین آمار و اطلاعات تولیدی (سرشماری، آمارگیری های نمونه ای)

داده­های جمع­آوری شده توسط معاونت آمار و اطلاعات سازمان در این سامانه آپلود گردیده و به صورت تجمیع شده در مرکز قابلیت تحلیل را پیدا می­کند.

آدرس اینترنتی سامانه : https://esurveys.sci.org.ir/sdf/login.jsf

۱۰ – تامین آمار و اطلاعات تولیدی ثبتی (سالنامه آماری)

در این پایگاه اطلاعات آماری طرح­های آماری مختلف در استان سیستان و بلوچستان به صورت نشریات آماری جهت استفاده پژوهشگران و دانشجویان آورده شده است. همچنین اطلاعات سرشماری­های دوره های مختلف در این سامانه قابل دسترسی است.

۱۱- پایش و ارزیابی یکپارچه پیشبرد برنامه اقتصاد مقاومتی

در این سامانه که یکی از زیرسایتهای وب سایت سازمان می باشد کلیه صورتجلسه های سالهای اخیر جلسات اقتصاد مقاومتی، مستندات استانی و ملی اقتصاد مقاومتی و کلیه اطلاعات مورد نیاز شهروندان در خصوص فعالیتهای ستاد اقتصاد مقاومتی استان، درج گردیده است. لینک این زیرسایت، در قسمت پیوندهای مهم سمت چپ سایت اصلی سازمان به آدرس www.mpo-sb.ir موجود می باشد.

۱۲- اعتبار سنجی موسسات آموزشی (بخش خصوصی)

دستورالعمل و راهنمای مراحل انجام اعتبارسنجی موسسات آموزشی

فرم های مورد نیاز

چاپ

تغییر اندازه قلم متن